Saltar apartados

Objectius i Competències

Aquest curs pretén proporcionar a l'alumne els coneixements necessaris per a desenvolupar la seua futura activitat en el camp professional, o en el camp de la investigació, en la gestió sostenible de l'aigua. Per a açò s'aporten els elements necessaris de diferents disciplines perquè siguen capaços d'interpretar el conjunt del coneixement, les tecnologies i els instruments de gestió.

La gestió sostenible de l'aigua  en gran part d'Espanya, i fonamentalment en la Conca Mediterrània, Balears i Canàries, exigeix l'apropiada actuació en tot el seu cicle d'aprofitament. Tots els alumnes adquireixen la formació conceptual requerida sobre els elements que configuren aquest cicle de l'aigua (captació de recursos naturals, recursos no convencionals, regulació i transport, distribució a usuaris, tractament, reutilització i evacuació ambiental) i sobre la gestió òptima dels recursos (normativa legal, normes de gestió de qualitat, sistemes d'administració, recuperació de costos), en termes de qualitat, ús racional i eficient dels recursos i protecció del medi ambient, atenent al compliment de la Directiva Marc de l'Aigua.

Amb la superació del curs s'adquireixen les següents competències específiques:

 • Coneixement general de la problemàtica de l'aigua i la seua avaluació.
 • Capacitat per a triar la metodologia més adequada per a l'exploració, la captació i l'aprofitament del recurs hídric en el seu doble vessant d'aigües superficials i aigües subterrànies.
 • Coneixement dels elements que integren el balanç hídric.
 • Coneixement de la composició i propietats de les aigües i els fenòmens químics i físics que tenen lloc tant de forma natural com induïts artificialment, o per la presència de contaminants.
 • Coneixement dels components biològics relacionats amb la vida en l'aigua i la seua rellevància sobre la qualitat de l'aigua i la seua depuració.
 • Coneixement dels paràmetres indicadors de contaminació física, química i biològica de les aigües, i de les tècniques per a la seua determinació.
 • Coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat en els laboratoris analítics.
 • Coneixement de les tecnologies convencionals i avançades, i de les noves tecnologies de membranes, per al tractament de l'aigua, i capacitat per a la seua selecció en funció de la qualitat de l'aigua bruta i tractada, i dels possibles escenaris de gestió.
 • Coneixement de l'operació i dels riscos potencials associats a les plantes de tractament d'aigües, i capacitat per a aplicar plans de prevenció i seguretat.
 • Coneixement dels procediments d'estabilització, reutilització i evacuació de llots.
 • Coneixement de la normativa més significativa relacionada amb la gestió del recurs, amb èmfasi en la Directiva Marc de l'Aigua.
 • Capacitat per a avaluar des del punt de vista social, tècnic i econòmic la viabilitat de la reutilització d'aigües residuals.
 • Coneixement de les tecnologies per a la dessalinització i dels aspectes tècnics, econòmics i mediambientals més significatius.
 • Avaluació dels recursos d'aigua utilitzables per als diferents usos i la seua problemàtica específica, amb especial referència a les Demarcacions Hidrogràfiques del Xúquer i del Segura. Necessitats i recursos.
 • Coneixement dels models d'administració pública de l'aigua.
 • Capacitat per a valorar els costos i la seua recuperació. Conceptes de taxes i tarifes. Cànon de sanejament i cànon d'abocament.
 • Aptitud per a avaluar diferents alternatives de gestió des d'una aproximació integral i multidisciplinària, i seleccionar la més eficient en un marc de desenvolupament sostenible.

Així mateix s'adquiriran els coneixements idonis per a la realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb el cicle integral de l'aigua. Podran optar a realitzar les seues tesis doctorals entre múltiples camps relacionats amb la gestió integral de l'aigua i les mateixes seran tutelades i dirigides per investigadors membres d'Institut de l'Aigua i de les Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant, emmarcades en les línies d'investigació pròpies de cada grup. 

Màster Universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010164971364

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464