Saltar apartados

Presentació

Dossier de l'institut i carta de servicis

Reproducir

 

L'Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant, IUACA, va ser creat al febrer de 1991 (Decret 25/1991) pel Govern de la Comunitat Valenciana de l'Estat Espanyol. Té com a finalitat principal propiciar el millor coneixement i la gestió dels recursos hídrics i analitzar tots els aspectes associats que tenen relació amb la conservació i millora del medi ambient.

Està constituït per professors i investigadors de la Universitat d'Alacant i d'altres universitats i institucions que desenvolupen la seua activitat en temes relatius al cicle integral d'aprofitament de l'aigua, i la seua relació amb la sostenibilitat ambiental. Una característica significativa de la seua composició és el seu caràcter altament multidisciplinari. Els membres pertanyen a diferents Àrees de Coneixement, cobrint els sectors científics, tècnics, econòmics i administratius implicats en la temàtica de l'aigua i medi ambient.

Per al compliment de les seues finalitats, l'IUACA col·labora internament amb els Departaments, Facultats, Escoles i Instituts de la Universitat d'Alacant, i externament amb altres institucions públiques o privades, nacionals o estrangeres, amb competències o interessos en aquestes matèries.

Es desenvolupen activitats de docència i investigació així com d'extensió universitària.

 

Docència

 

L'IUACA ofereix un Programa Oficial de Postgrau, POP, en Gestió Integral de l'Aigua. En aquest programa s'inclou el Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior, la primera edició del qual s'ofereix en el curs 2006/2007. El propòsit del màster és possibilitar als estudiants una potent capacitació i una professionalització d'alta tecnologia i competitivitat en les especialitats de Gestió de l'Aigua i Tecnologies de l'Aigua, completada amb unes alternatives d'iniciació a la investigació mitjançant la Tesi fi de Màster. Dins d'aquest POP els alumnes poden realitzar la seua Tesi Doctoral sobre diferents línies d'investigació que desenvolupen els membres de l'IUACA.

D'altra banda, des del curs acadèmic 1991/1992 s'ha oferit com a Títol Propi de la Universitat d'Alacant el Màster en Gestió i Tractament de l'Aigua, del qual s'han realitzat XII edicions.

Complementàriament l'IUACA proposa, amb caràcter puntual, cursos multidisciplinaris en les temàtiques que li són afins, dirigits a alumnes d'últims cursos i a professionals de diferents sectors industrials.

 

Investigació

L'Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals desenvolupa en l'actualitat diversos projectes d'investigació finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació i pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. Són els següents:

TRACTAMENT D'AIGÜES SUPERFICIALS I AIGÜES RESIDUALS AMB MEMBRANES PER OBTENIR EFLUENTS D'ALTA QUALITAT (Ministeri de Ciència i Innovació). CTM2010-15348

MINIMITZACIÓ DE L'EMBRUTIMENTI DEL CONSUM ENERGÈTIC EN BIOREACTORS DE MEMBRANA (Ministeri d'Economia i Competitivitat) CDTI. LABTECNOLÓGICOLEVANTE1-12D


CONTROL DE LA DEPURADORA D'AIADHESA. Conveni de col·laboració amb la Universitat d'Alacant.

Algunes de les línies d'investigació actuals són:

Tractament d'aigües
 • Eliminació de matèria orgànica natural.
 • Tractament integral d'aigües residuals mitjançant processos de membranes.
 • Procés de compostatge de llots. Eliminació de tòxics i patògens.
 • Depuració d'aigües residuals industrials
Reutilització d'aigües residuals
 • Anàlisi de l'efecte de l'aigua reutilitzada sobre els cultius.
 • Avaluació de les actuacions necessàries per a estendre la reutilització. Costos associats.
 • Aplicació agrícola de biosòlids.
Dessalinització d'aigües salobres i aigua del mar
 • Optimització del procés. Control del bor.
 • Ubicació òptima d'abocaments de salmorres. Vigilància ambiental.
 • Anàlisi de costos.
Costos i administració de l'aigua
 • Incidència de la Directiva Europea sobre recuperació de costos del cicle de l'aigua i la seua repercussió sobre les tarifes a usuaris.
 • Mercats de l'aigua. Anàlisi dels efectes econòmics i socials.
 • Competències de les Confederacions Hidrogràfiques derivades de la normativa actual de la Llei d'Aigües.

Extensió Universitaria

L'IUACA organitza Seminaris i Cicles de Conferències sobre diferents temàtiques d'actualitat relacionades amb el Cicle Integral de l'Aigua.

 

En un altre aspecte de les seues activitats, es participa en diferents programes de cooperació amb altres països:

 • A Cuba, des de 1998, es coordina una Diplomatura i Mestratge en Maneig Integral de l'Aigua que s'imparteix a l'Havana (Institut Superior Politècnic Jose Antonio Echeverría) i Bayamo (Centre de Capacitació de l'Institut de Recursos Hidràulics). Complementàriament s'acullen durant un mes en la Universitat d'Alacant els millors alumnes de cada curs per a la seua capacitació.
 • A Mèxic, des de 2003, es coordina un Mestratge en Gestió Integral de l'Aigua que s'imparteix en Saltillo (Universitat Autònoma de Coahuila).
 • A Nicaragua, des de 1998, es coopera amb la Universitat Autònoma de Nicaragua en León, en diferents aspectes com ara la dotació i engegada de tècniques analítiques instrumentals, assessorament en temàtiques d'aigua i sòls, i recepció en estades temporals de professorat per al seu reciclatge i capacitació.

Com a complement a les línies d'investigació i d'acord amb la seua alta implicació en la solució a la problemàtica de l'aigua, a l'IUACA es realitzen estudis multidisciplinaris sobre avaluació d'impacte ambiental i informes referents a recursos hídrics, noves tecnologies de l'aigua, desenvolupament regional sostenible, etc., a sol·licitud d'empreses i organismes públics i privats interessats.

 

Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/UAiuaca

Facebook: http://www.facebook.com/iuaca/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464