Saltar apartados

Programa de Doctorat en Aigua i Desenvolupament Sostenible

COMISSIÓ PERMANENT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

 • Coordinador de la Comissió Acadèmica: Daniel Prats Rico
 • Secretari de la Comissió Acadèmica: Joaquín Melgarejo Moreno
 • Membres de la Comissió Acadèmica: José Servando Chinchón Yepes i Rafael Font Montesinos
 • Coordinador de la Comissió de Qualitat: Andrés Molina Giménez

  Descàrrega del díptic informatiu

ÒRGAN PROPONENT: INSTITUT UNIVERSITARI DE L'AIGUA I DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS

Director: Joaquín Melgarejo Moreno

Secretari: Andrés Molina Giménez

Adreça:    Edifici Instituts Universitaris. 
                 Universitat d'Alacant. 
                 Carretera San Vicente del Raspeig s/n. 
                 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante).

Telèfon: 965 90 39 48

E-mail: iuaca@ua.es

 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN AIGUA Y DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El professorat de la Universitat d'Alacant que desenvolupa aquest programa aquesta adscrit a l'Institut Universitari de l'Aigua i de la Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant (IUACA), centre la finalitat principal del qual és propiciar el millor coneixement i la gestió dels recursos hídrics i analitzar els aspectes associats que tenen relació amb la conservació i millora del medi ambient. Està constituït per professors i investigadors de la Universitat d'Alacant i d'altres universitats i institucions que desenvolupen la seua activitat en temes relatius al cicle integral d'aprofitament de l'aigua, i la seua relació amb la sostenibilitat ambiental. El IUACA col·labora internament amb Departaments, Facultats, Escoles i Instituts de la Universitat d'Alacant, i externament amb altres institucions públiques o privades, nacionals o estrangeres, amb competències o interessos en aquestes matèries.

El programa, de caràcter pluridisciplinar, ofereix la realització de tesis doctorals dins de les línies de recerca que desenvolupen els membres del IUACA. La Universitat d'Alacant se situa en el sud-est espanyol, que és una zona on la problemàtica de l'aigua està molt accentuada. Conflueixen una sèrie d'activitats que provoquen una gran demanda d'aigua: implantació d'activitats agrícoles, sector empresarial dinàmic, patró d'ocupació del territori, sector turístic, estacional i permanent, sector serveis i recreatiu, camps de golf o parcs temàtics, etc. Aquesta gran demanda no es cobreix amb els recursos naturals disponibles, que són molt limitats i amb llargs períodes de sequera, la qual cosa provoca dèficit estructural de recursos hídrics, a més de contaminació dels rius i aqüífers per sobreexplotació. Per açò es precisen aportacions de recursos externs a través de transvasaments d'aigua d'altres conques, així com recursos no convencionals procedents de dessalació i reutilització d'aigües residuals. Així, resulta necessari i de gran interès social un programa de doctorat que permeta avanços en la gestió apropiada i sostenible en tot el cicle d'aprofitament de l'aigua i les seues implicacions econòmiques, socials i ambientals. Naturalment l'interès d'aquest programa no és sol local, ja la problemàtica es manifesta en gran part de la Conca Mediterrània, altres regions d'Espanya, i, per descomptat, en moltes altres regions del món, on existeix dèficit estructural o conjuntural de recursos hídrics, tant quant a la seua quantitat, com a la seua qualitat.

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

L'objectiu general del doctorat en Aigua i Desenvolupament Sostenible és la formació d'investigadors que adquirisquen capacitats per a desenvolupar amb èxit la seua recerca en aspectes relacionats amb el cicle de l'aigua (captació, generació de recursos no convencionals, tecnologies de condicionament i tractament, reutilització i evacuació) i la seua gestió (usos de l'aigua, conservació de recursos naturals, planificació i procediments de gestió), incloent aspectes econòmics, normatius, territorials, socials i ambientals, així com patrimonials. Es tracta per tant de possibilitar avanços interdisciplinaris en la gestió apropiada i sostenible de tot el cicle d'aprofitament de l'aigua.

 

LÍNIES DE RECERCA

 • Qualitat de l'aigua.
 • Processos hidro-geoquímicos i recarrega d'aqüífers.
 • Tractament d'aigües. Processos de membranes.
 • Dessalació i reutilització.
 • Gestió de residus.
 • Materials de construcció.
 • Aigua, medi ambient i ordenació del territori.
 • Història i economia de l'aigua.
 • Dret ambiental.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Calendari de preinscripció y matrícula

Procés de preinscripció i matrícula: més informació

 • Perfil d'ingrés:

El perfil recomanat per al Programa de Doctorat en Aigua i Desenvolupament Sostenible de la Universitat d'Alacant és el d'estudiants que hagen cursat estudis de màster en temàtica relacionada amb Aigua i Medi ambient, o bé tinguen una formació científica tècnica (grau/llicenciatura/estudis de postgrau) tal que els permeta integrar-se sense dificultat en alguna de les línies de recerca pròpies d'aquest programa.

 • Criteris d'admissió i documentació sol·licitada per la comissió acadèmica del programa:

Els criteris establits per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat es basen en el mèrit i capacitat dels sol·licitants i són els següents:

a) Expedient acadèmic d'accés al programa de doctorat.

b) Grau d'afinitat de la formació prèvia de l'alumne amb el perfil del programa. Es valoraran especialment els estudis del màster universitari oficial en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua que promou i imparteix el IUACA i uns altres afins. En els casos en què els estudiants no hagueren cursat el màster del IUACA, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dictaminarà sobre el grau de relació amb el mateix.

c) Coneixement d'anglès, idioma d'ús habitual en la comunitat científica relacionada amb el present programa de doctorat.

d) Entrevista personal amb el sol·licitant.

i) Cartes d'aval o presentació del sol·licitant per part de professors d'Universitat o d'altres Institucions de recerca, que tinguen coneixement directe de la capacitat i competència de l'aspirant.

 •  Per a facilitar la valoració de la sol·licitud d'admissió s'haurà d'aportar la següent documentació:

a) Requisits de l'Escola de Doctorat (EDUA). Més informació .

b) Documentació complementària per a aquest programa:

- Currículum vitae.

- Expedient acadèmic

- Documentació acreditativa d'idioma estranger: anglès.

- Carta d'aval o presentació del sol·licitant per part de professors d'Universitat o d'altres Institucions de recerca.

- Esborrany del projecte de tesi ratificat per un professor del programa.

 

ACTIVITATS FORMATIVES TRANSVERSALS

ACTIVITATS COMUNES OBLIGATÒRIES

Poden consultar-se en la pàgina web de l'Escola de Doctorat (EDUA): més informació

Calendari d'activitats comuns 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES

- ACTIVITAT 1 Seminaris de doctorands.

- ACTIVITAT 2 Presentació de comunicacions científiques.

- ACTIVITAT 3 Preparació d'un article científic.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES OPTATIVES

- ACTIVITAT 4 Seminaris i tallers de recerca.

- ACTIVITAT 5 Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior (Obligatòria per a doctorands en règim de cotutela internacional).

 

PROGRAMES D'AJUDES PREDOCTORALES, POSDOCTORALES I DE MOBILITAT

Les convocatòries obertes per a ajudes a la recerca es poden consultar en el Servei de Gestió de la Recerca i Transferència de Tecnologia: més informació en programs d'ajudes 

Quant als serveis de mobilitat, és possible trobar més informació al Secretariat de Mobilitat

 

TRÀMITS PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL

Consultar la pàgina de l'Escola de Doctorat en el següent enllaç: https://edua.ua.es/es/informacion/tesis-doctoral/tramites-presentacion-tesis-doctoral.html

 

DOCTORAT AMB ESMENT INTERNACIONAL o EN RÈGIM DE COTUTELA

Informació sobre l'Esment de Doctor Internacional

Informació sobre Tesi Doctoral en Régim de Cotutela Internacional

 

RESULTATS D'APRENENTATGE: TESIS FINALITZADES

Any de defensa Doctor/a
Títol tesi Fitxa personal de recerca doctoral
2017 Carlos Rizo Maestre La calidad del aire en la arquitectura histórica y civil de la ciudad de Alicante. El radón como elemento constructivo  Veure perfil doctoral
2017 Domingo Zarzo Martínez Problemática y soluciones para la gestión y tratamiento de salmueras procedentes de desaladoras  
2017 Carlos Andrés Peña Guzmán Simulación del ciclo urbano del agua en la ciudad de Bogotá   Veure perfil doctoral
2017 Raúl López Peralta

Repercusiones socioeconómicas de la gestión integral del aguas urbanas: caso de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras 

 
2017 Carmen María López Ortiz Presencia de contaminantes orgánicos emergentes en aguas superficiales y subterráneas. Transporte en columna y procesos de eliminación mediante nanofiltración e intercambio iónico  Veure perfil doctoral
2018 Ramón Egea Pérez Investigación sobre modelos de gestión de infraestructuras hidráulicas urbanas resilientes en relación con los riesgos hidrológicos y geológicos Veure perfil doctoral
2018 Edgardo David Vásquez Rodríguez

Eliminación de microcontaminantes orgánicos presentes en aguas residuales urbanas mediante MBR combinado con oxidación avanzada y con filtración de membranas

 
2018 Patricia Fernández Aracil Análisis de la ciudad dispersa: repercusión económica, social y medioambiental Veure perfil doctoral
2018 Margarita Ros McDonnell Ocupación artificial y transformación en el entorno de mar menor. Búsqueda de pautas para un desarrollo equilibrado  
2018 Eryka Eugênia Fernandes Augusto El impacto de la colaboración y cooperación en la implementación de los modelos de logística inversa de residuoa de aparatos eléctricos y electrónicos: los casos brasileño y europeo  
2018 María José Moya Llamas Efecto de la carga orgánica en la eliminación de microcontaminantes, materia orgánica y nutrientes en un sistema UASB-MBR escala piloto para el tratamiento de aguas residuales de tipo urbano Veure perfil doctoral
2019 Lyvia Mendes Predolin Tratamiento de aguas residuales mediante electrocoagulación acoplada a un MBR para minimizar el ensuciamiento de la membrana y obtener efluentes de alta calidad  Ver perfil doctoral
2019 Ximena Cardozo Ferreira Inundaciones urbanas: propuestas para una gestión de riesgos con enfoque en la prevención de daños

 

 

 

 

 

ORIGINALITAT DE LA RECERCA

En realitzar un treball acadèmic és fonamental identificar clarament quines idees i informació han sigut preses d'altres fonts o autors i quins són pròpiament producte de l'autor del treball. Quan s'usen les paraules o idees d'una altra persona sense esmentar-la, es comet un tipus de robatori denominat plagi. Per a evitar-ho, quan es copia, es parafraseja o es pren la idea d'un text, cal citar la font en el propi text, així com la seua referència al final del treball (en funció del sistema de referències utilitzat en cada treball). En la Universitat d'Alacant disposem d'eines que permeten detectar els casos de frau en la recerca: més informació

 

PROFESSORAT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

 

Melgarejo Moreno, Joaquín Veure perfil Dades de contacte

 

Molina Giménez, Andrés Veure perfil Dades de contacte

 

Prats Rico, Daniel Veure perfil Dade de contacte

 

Aledo Tur, Antonio José Veure perfil Dades de contacte
Andreu Rodes, José Miguel Veure perfil Dades de contacte
Asensi Steegmann, Juan Carlos Veure perfil Dades de contacte
Boluda Botella, Nuria Veure perfil Dades de contacte
Carratalá Giménez, Adoración Veure perfil Dades de contacte
Estévez Rubio, Antonio Veure perfil Dades de contacte
Fernández Torres, Mª José Veure perfil Dades de contacte
Font Montesinos, Rafael Veure perfil Dades de contacte
Garmendia López, idoia Veure perfil Dades de contacte
Gil Maciá, Lorenzo Veure perfil Dades de contacte
Gomis Yagües, Vicente Veure perfil Dades de contacte
Llopis Vañó, Francisco Veure perfil Dades de contacte
López Ortiz, Maria Inmaculada Veure perfil Dades de contacte
Martí Ciriquian, Pablo Veure perfil Dades de contacte
Miranda Encarnación, Jose Antonio Veure perfil Dades de contacte
Montaño Sanz, Francisco de Borja Veure perfil Dades de contacte
Ortuño Padilla, Armando Veure perfil Dades de contacte
Sáez García, Miguel Ángel Veure perfil Dades de contacte
Saquete Ferrándiz, Mª Dolores Veure perfil Dades de contacte
Sánchez Lizaso, Jose Luis Veure perfil Dades de contacte
Sánchez Sánchez, Ángel Veure perfil Dades de contacte
Sentana Gadea, Irene Veure perfil Dades de contacte
Sevilla Jiménez, Martin Veure perfil Dades de contacte
Torregrosa Martí, Mª Teresa

Veure perfil

Dades de contacte
Tomás Jover, Roberto

Veure perfil

Dades de contacte
Trapote Jaume, Arturo Veure perfil Dades de contacte
Varó Galvañ, Pedro Veure perfil Dades de contacte

   

PERFIL D'EGRESSE I EMPLEABILIDAD

El doctorat és la major qualificació universitària i la seua finalització incrementa les possibilitats d'accedir a ocupacions millor remunerades. A més, permet desenvolupar competències docents específiques i dur a terme projectes de recerca associats a les línies de recerca especialitzades. Els nous doctors i doctores poden veure obertes les portes de noves oportunitats laborals: administració pública local, regional, nacional o europea; empreses de consultoria o serveis, dedicades a la planificació i gestió de recursos hídrics i les seues infraestructures associades; docència i recerca; fins i tot emprendimiento i tranferencia de tecnologia.

 

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

L'equip responsable del pla d'estudis analitza la informació relativa al mercat laboral relacionat amb la titulació en qüestió, a través dels informes de les Enquestes d'Egressats i d'Inserció Laboral. Com a conseqüència de l'anàlisi anterior, l'Equip Directiu defineix les accions de millora dirigides a l'orientació professional. La previsió del percentatge de doctorands que aconsegueixen ajudes per als contractes postdoctorales s'estima en un 50 % dels egressats. El percentatge de doctorands que previsiblement puguen accedir al mercat laboral en els tres anys posteriors a la lectura de la seua tesi s'estima superior al 80%.

Més informació sobre orientació, práctiques i ocupació en la web de la UA

Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/UAiuaca

Facebook: http://www.facebook.com/iuaca/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464