Saltar apartados

Programa de Doctorat en Gestió Integral de l'Aigua

Per a obtenir el títol de Doctor o Doctora per la Universitat d'Alacant és necessari haver superat un període de formació i un període d'investigació organitzat. Al conjunt de totes les activitats formatives i d'investigació conduents a l'obtenció del títol es denomina Programa de Doctorat.

 • Període de formació.

Aquest programa de doctorat no té un període de formació propi, per la qual cosa s'accedeix directament al període d'investigació.

 

 • Període d'investigació.

Els qui hagen sigut admesos al programa d'investigació, formalitzaran cada curs acadèmic la seua matrícula en la universitat, que els atorgarà el dret a la tutela acadèmica, a la utlización dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball i la plenitud de drets previstos per la normativa per als estudiants de doctorat.

L'alumnat s'adscriurà a una línia d'investigació i efectuarà, si fóra el cas, els cursos o seminaris contemplats en la linea, podent el seu tutor i el director o responsable de la línia, de comú acord, dispensar-lo d'algun si ho consideraren innecessari a la vista de la formació prèvia de l'alumnat.

Durant el primer curs acadèmic haurà de presentar-se el projecte de tesi doctoral (fins al 30 de setembre).

Les taxes acadèmiques en concepte de tutela acadèmica i per la realització dels cursos i seminaris, les fixa el Govern de la Generalitat Valenciana per a cada curs acadèmic.

 • Tesi Doctoral

La tesi doctoral consistirà en un treball original d'investigació, que s'avaluarà en un acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistira en l'exposició i defensa del treball de recerca elaborat davant els membres del tribunal.

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

A continuació es relacionen les línies d'investigació de les quals consta el programa de doctorat en el seu període d'investigació i, si escau, els seminaris i/o cursos de caràcter formatiu que contemplen cadascuna de les línies.

S'haurà de consultar amb els organitzadors del programa de doctorat els possibles requisits d'admissió a les línies d'investigació.

 • Qualitat de l'aigua.
 • Dessalació d'aigües salobres i aigua del mar.
 • Economia de l'Aigua.
 • Estudis sobre tractament, gestió i disposició de llots de depuradora.
 • Història i actualitat d'organitzacions i institucions relacionades amb l'aigua.
 • Impacte ambiental sobre el medi marí.
 • Planificació hidrològica.
 • Processos de membrana per al tractament d'aigües residuals.
 • Recarrega, sobreexplotació, salinització i protecció d'aqüífers.
 • Recursos hídrics i desenvolupament regional.

Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/UAiuaca

Facebook: http://www.facebook.com/iuaca/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464