Saltar apartados

Projecte Life: EMPORE

 Life-Empore  logo Life

Pàgina web Life-Empore

El projecte LIFE-EMPORE pretén demostrar una tecnologia innovadora, eficient i altament reproduïble per a l'eliminació de contaminants emergents de les aigües residuals europees. Per a açò, s'ha dissenyat i construït una planta pilot, la qual ha sigut integrada en la línia d'aigua de l'Estació Depuradora d'aigües Residuals (EDAR) de Benidorm (propietat de l'Ajuntament de Benidorm). El prototip és mòbil i té una capacitat de tractament de 5,5 m³/h. Consta de quatre unitats de procés fonamentals: columnes de filtració/adsorció, tecnologia de filtració per membranes, processos electroquímics d'oxidació avançada (PEOAs) i processos d'oxidació avançada (POAs).

 

NOTÍCIES DE PREMSA

08/05/2019

Participació del projecte LIFE EMPORE en el congrés River Basin Management 2019

La investigadora de l'Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant, María dels Ángeles Bernal Romero del Hombre Bueno, membre del projecte LIFE EMPORE, va participar el passat 8 de maig de 2019 en el congrés internacional “10th International Conference on River Basin Management” organitzat per Wessex Institute (Regne Unit) i la Universitat d'Alacant, amb la presentació oral “ASSESSING SOCIAL PERCEPTION OF EMERGING POLLUTANTS IN THE SOUTH-EAST SPAIN” (autors: M.A. Bernal-Romero del Hombre Bueno, P. Aznar-Crespo, A. Jodar-Abellan, J. Melgarejo i D. Prats). Es van presentar els resultats més rellevants de l'avaluació de la percepció social dels experts de l'aigua sobre la presència de contaminants emergents en les aigües residuals. cal destacar, que la informació avaluada va ser extreta de les enquestes realitzades durant les Jornades ESAMUR realitzades els dies 21 i 22 de novembre de 2018 a Lorca, Murcia. L'impacte de futures normatives sobre regulació específica d'ECs en aigües residuals desperta incertesa entre els experts, que consideren que les EDARs actuals no estan preparades per a l'eliminació d'aquests compostos. Els experts van manifestar la necessitat d'aplicar tractaments combinats que incloguen les tecnologies actuals (membranes, oxidació avançada, adsorció, etc.) per a obtenir un aigua de major qualitat lliure d'ECs, sent el preu, un dels factors que més els preocupa.

 

27/03/2019

Participació del projecte LIFE EMPORE en el workshop del projecte AQUARES a Milà

Durant 27 i 28 de març va tenir lloc el workshop del projecte interregional AQUARES, Water Reuse Policies Advancement for Resource Efficient European, organitzat per la Fundació Euromediterránea de l'Aigua en la depuradora de Nosedo de la ciutat de Milà i titulat “Interregional workshop on water reuse technologies. How to apply the appropriate technologies to water reuse across the agricultural, industrial, urban and recreational sector of each region”. LIFE EMPORE, representat per l'Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant, va estar present en aquest workshop com a col·laborador i ponent de la mà de la investigadora de l'Institut, María dels Ángeles Bernal Romero de l'Home Bo, que va prendre part en el citat esdeveniment i va assessorar a les diferents delegacions europees en matèria de legislació, tecnologies per al tractament d'aigües i contaminants de preocupació emergent com Stakeholder, amb la ponència “Water reuse: The challenge of Emerging Pollutants”, en la qual va posar com a cas pràctic al projecte LIFE EMPORE. En ell va desenvolupar objectes i va exposar resultats, a més del disseny de la planta. El projecte LIFE EMPORE agraeix a la Fundació Euromediterránea de l'Aigua i a la Direcció general de l'Aigua de la Regió de Múrcia la seua amable invitació a presentar el seu projecte durant aquest esdeveniment.

Accés a la notícia

 

28/02/2019

Visita a la planta pilot del projecte LIFE-EMPORE i al terciari de l'EDAR de Benidorm

El passat 28 de febrer de 2019 estudiants de l'Escola Politècnica Superior de la universitat d'Alacant (EPS Alacant) van visitar la planta pilot del projecte LIFE EMPORE ENV/ES/000598 “Desenvolupament d'una metodologia eficient i sostenible per a l'eliminació de contaminants emergents d'EDAR's (EMPORE)” i el terciari de l'EDAR de Benidorm, activitat emmarcada en el Mes Cultural 2019 de l'EPS Alacant. Un grup de 30 estudiants de diverses titulacions impartides en la universitat d'Alacant (grau d'Enginyeria Química, màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, etc.) van visitar les instal·lacions, acompanyats per la professora Nuria Boluda (membre del IUACA). En la visita a la planta pilot del projecte EMPORE, els estudiants van ser rebuts per Silvia Oyonarte (AIDIMME) i María dels Ángeles Bernal (membre del IUACA), els qui van realitzar una presentació dels objectius, caracterització de l'efluent i tecnologies emprades en el projecte, així com per Javier Andreu (CONSOMAR SA), que els va explicar l'automatització de la planta. Els estudiants van poder veure en operació el demostrador i veure els equips emprats en els diferents tractaments (pre-filtració, ultrafiltración, osmosi inversa, oxidació avançada, processos electroquímics i adsorció en carbó activat). Els estudiants van visitar també la Instal·lació de Regeneració d'Aigües Depurades (IRAD) de Benidorm, en la qual l'efluent depurat de l'EDAR de Benidorm és tractat a través d'un sistema de membranes d'ultrafiltración i d'osmosi inversa. 

Accés a la notícia

 

22/02/2019

Presència del projecte LIFE EMPORE en el Congrés Nacional de l'Aigua Oriola

El projecte LIFE EMPORE ENV/ES/000598 “Desenvolupament d'una metodologia eficient i sostenible per a l'eliminació de contaminants emergents d'EDAR's (EMPORE)” va ser presentat per María dels Ángeles Bernal, membre del IUACA, en el Congrés Nacional de l'Aigua celebrat els dies 21-22 de febrer de 2019 a Oriola (Alacant). En la presentació, es van mostrar: els objectius del projecte, les tecnologies implementades en la planta pilot, la caracterització de l'efluent de l'EDAR Benidorm i les principals conclusions de les enquestes realitzades sobre acceptació social de l'aigua residual tractada per a reutilització. Les enquestes van ser realitzades per membres del IUACA durant el “XIV Congrés Nacional de Comunitats de Regantes” (Oriola, maig 2018) i  les “Jornades Tècniques d'ESAMUR” (Lorca, novembre 2018). Per a la majoria dels participants de la primera enquesta, la reutilització de les aigües residuals tractades té efectes positius sobre el medi ambient i és un recurs actualment disponible per a les empreses/comunitats de regantes a Espanya. Si bé, com a desavantatges es van enumerar el preu de l'aigua, la dificultat per a garantir la trazabilidad i seguretat alimentària i les infraestructures d'ús requerides (bombament i emmagatzematge), entre unes altres. La majoria dels participants de la segona enquesta van afirmar que la presència de contaminants emergents (ECs) suposa un factor significatiu de risc per al futur de la reutilització de les aigües residuals tractades.  L'impacte de futures normatives sobre regulació específica d'ECs en aigües residuals desperta incertesa entre els experts, que consideren que les EDARs actuals no estan preparades per a l'eliminació d'aquests compostos. No hi ha consens entre els experts respecte a quins tècnica és millor per a eliminar ECs, però sí en què és necessària la combinació de les tecnologies actuals (membranes, oxidació avançada, adsorció, etc.) per a obtenir un aigua de major qualitat lliure d'ECs.

Accés a la notícia

 

12/02/2019

Jornada tècnica "Tractament i eliminació de contaminants emergents en efluents d'estacions depuradores urbanes"

El passat 12 de febrer de 2019 es va celebrar a València la jornada tècnica “Tractament i eliminació de contaminants emergents en efluents d'estacions depuradores urbanes” organitzada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR). Després de la inauguració de la jornada per Enrique Lapuente, gerent de l'EPSAR, el catedràtic d'Enginyeria Química Daniel Prats (membre del IUACA) va realitzar una ponència sobre “Contaminants emergents: problemàtica, legislació i tractament actual”. Posteriorment, IHE-UNESCO va realitzar una presentació sobre l'avaluació de la presència de contaminants emergents en altres regions europees. Durant l'esdeveniment es va presentar el projecte LIFE15 EMPORE ENV/ES/000598 “Desenvolupament d'una metodologia eficient i sostenible per a l'eliminació de contaminants emergents d'EDAR's (EMPORE)”. Raquel González (Laboratoris Tecnològics de Llevant) va presentar els objectius, resultats i socis del projecte. Silvia Oyonarte (AIDIMME) va realitzar una presentació sobre les tecnologies emprades en el projecte i va mostrar el demostrador construït i que actualment s'està operant en l'EDAR Benidorm. Finalment, María dels Ángeles Bernal (membre del IUACA), va presentar els primers resultats obtinguts en el projecte (caracterització de l'efluent, eliminació/reducció de la concentració d'ECs i indicadors empleats). La jornada va explicar també amb la participació de Pedro Simón, Director Tècnic de l'Entitat de Sanejament i Depuració d'Aigües Residuals de la Regió de Múrcia (ESAMUR), amb una exposició sobre la situació dels contaminants emergents en la Regió de Múrcia. La jornada va finalitzar amb l'exposició d'altres projectes LIFE convidats. Fulgencio Contreras (IMIDA), va presentar el projecte “LIFE AQUEMFREE. Descontaminació in situ d'aigües residuals de procedència agrícola mitjançant fotocatálisis solar”. Mª Isabel Fortea (UCAM) va presentar el projecte “LIFE CLEAN UP. Validació de materials adsorbents i tècniques d'oxidació avançada per a l'eliminació de contaminants emergents en aigües tractades”.

Accés a la notícia

 

21/11/2018

LIFE EMPORE realitza enquestes sobre contaminants emergents en les jornades tècniques d'ESAMUR

El projecte  LIFE-EMPORE ENV/ES/000598 “Desenvolupament d'una metodologia eficient i sostenible per a l'eliminació de contaminants emergents d'EDAR's” té com a objectiu aconseguir un mètode rendible i replicable que siga capaç d'eliminar els Contaminants Emergents de les Estaciones Depuradores d'Aigües Residuals Europees (EDAR). Durant les XIV Jornades Tècniques ESAMUR sobre Sanejament i Depuració celebrades els dies 21 i 22 de novembre a Lorca (Múrcia), els membres del IUACA  María de los Ángeles Bernal, Lyvia Mendes, Antonio  Jódar i Pablo Aznar van realitzar una enquesta sobre contaminants emergents, emmarcada en les accions C2 (monitoratge de l'impacte soci-econòmic) del projecte. Aquest esdeveniment va comptar amb una gran participació de professionals del sector de l'aigua de tota Espanya. En l'enquesta, es van tractar diversos aspectes centrats en els contaminants emergents tals com a normativa, tècniques d'anàlisis, tecnologies d'eliminació, impacte soci-econòmic i preus de l'aigua. Els membres del projecte LIFE-EMPORE agraeixen la predisposició d'ESAMUR per a desenvolupar l'enquesta i la col·laboració dels enquestats.

Accés a la notícia

 

23/10/2018

Presentació del projecte LIFE EMPORE en el Congrés d'AEDYR

Els primers resultats del projecte  EMPORE LIFE ENV/ES/000598  van ser presentats per María dels Ángeles Bernal, membre del IUACA, en el XII Congrés Internacional de l'Associació Espanyola de Dessalació i Reutilització (AEDyR) celebrat el passat 23 d'Octubre de 2018 a Toledo. La ponència es va titular "PRIMERS RESULTATS DEL PROJECTE EMPORE-LIFE15 DESENVOLUPAMENT D'UNA METODOLOGIA EFICIENT I SOSTENIBLE PER A l'ELIMINACIÓ DE CONTAMINANTS EMERGENTS D'EDAR'S”. El projecte té com a objectiu aconseguir un mètode rendible i replicable que siga capaç d'eliminar els Contaminants Emergents de les Estaciones Depuradores d'Aigües Residuals Europees (EDAR). En la presentació, es van detallar: les tecnologies amb les quals explica la planta pilot; els resultats de la campanya inicial de monitoratge dels contaminants emergents; els indicadors d'impacte ambiental i soci-econòmics empleats; i els primers resultats obtinguts en la fase de demostració. cal destacar que els primers resultats en la fase de demostració (acció B4) mostren una millora notable en la qualitat dels efluents tractats en l'EDAR de Benidorm.

Accés a la notícia

 

13/07/2018

Difusió del projecte LIFE EMPORE en iAgua.

Més informació en iagua.es

 

10/07/2018

El LIFE EMPORE per a l'eliminació de contaminants emergents en EDAR, presentat en el META 2018.

Més informació en aguasresiduales.info

 

14/06/2018

Ja disponible el díptic del projecte.

Accés a la versió en castellà      Accés a la versió en anglès

 

26/10/2016

Es publica en la pàgina web de www.aguasresiduales.info el projecte europeu Life: EMPORE, concedit al IUACA.

Més informació

 

20/10/2016

Es publica en l'actualitat universitària el projecte que desenvoluparà el IUACA, juntament amb altres entitats per a l'eliminació de contaminants emergents en EDAR.

Més informació

 

Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/UAiuaca

Facebook: http://www.facebook.com/iuaca/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464