Saltar apartados

Títol Oficial: Especialista en Dessalinització i Reutilització d'Aigua

ORGANITZA: COL·LABORA ACTIVAMENT EN EL CURS:
O IUACA aedyr

ACCÉS A la PLATAFORMA DEL CURS

Mitjançant el Campus Virtual. Moodle UA. Acceder

OBJECTIU

L'objectiu general del programa formatiu és la capacitació de professionals graduats perquè adquirisquen la formació científica i tècnica suficient per a plantejar i resoldre els problemes relacionats amb la dessalinització d'aigües salobres i aigua del mar, i amb la reutilització d'aigües residuals.

La dessalinització d'aigües salobres i aigua del mar i la reutilització d'aigües residuals, són opcions per a incrementar els recursos hídrics i, conseqüentment, per a ajudar a solucionar la problemàtica de l'aigua en les regions deficitàries.

Es tractaran els aspectes més rellevants d'aquestes opcions: situació a escala nacional i internacional, millors tecnologies disponibles, avantatges i inconvenients, aspectes econòmics i socials, impactes ambientals, perspectives de futur.

A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a joves titulats universitaris que desitgen adquirir una formació específica en els camps de la dessalinització i la reutilització, i a professionals d'empreses públiques i privades que desitgen adquirir, completar o actualitzar la seua formació en el complex camp interdisciplinari relacionat amb el cicle integral de l'aigua.

Modalitat: en línia. Es complementa amb un període presencial per a visitar dessalinitzadores, depuradores i sistemes de reutilització (aquest període pot ser convalidat per una activitat equivalent realitzada en el país d'origen)

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Podran accedir als ensenyaments d'aquest títol propi d'especialista els qui estiguen en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior.

Així mateix, l'alumnat que haja obtingut un títol d'Expert o Experta de la Universitat d'Alacant podrà accedir a aquest títol d'especialista.

També podrà accedir al títol l'alumnat que es trobe cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

MATRICULACIÓ

 • Període de preinscripció: de l'1 de Setembre de 2018 al 31 de enero de 2019. Formulari de preinscripció
 • Període de matriculació: del 20 de desembre de 2018 al 8 de febrero de 2019.

A més de les modalitats de matrícula establides amb caràcter general per la Universitat d'Alacant, addicionalment, per a aquests estudis es contempla la possibilitat d'establir una matrícula corporativa que possibilite a una empresa o entitat poder abonar les taxes d'un o diversos alumnes , que passaran a adquirir amb caràcter individual els drets a l'obtenció del títol.

En els casos de matrícula corporativa s'emetran a petició de l'empresa, factures al seu nom que li permeten complir amb les seues obligacions fiscals i registrals. En aquells casos en els quals les empreses hagen sol·licitat subvencions per a la formació dels seus empleats o qualsevol altre tipus d'ajuda pública es facilitarà l'optimització dels tràmits per part de la universitat, atorgant flexibilitat en les dates d'emissió de les factures sol·licitades al marge del calendari de rebuts de matrícula establit en la proposta del curs.

El preu de la matrícula és de 2.100 euros en tres terminis iguals

PLA D'ESTUDIS

El curs es divideix en dos mòduls:

Mòdul de Dessalinització (15 Crèdits):
Assignatura Crèdits
La problemàtica de l'aigua 1
Sistemes de dessalinització 3
Anàlisi detallada d'instal·lacions d'osmosi inversa 8
Noves tècniques de dessalinització 1
Aspectes ambientals de la dessalinització 1
Estudi de casos reals de dessalinització 1

 

Mòdul de Reutilització (15 Crèdits):
Assignatura Crèdits
Evolució i perspectiva de la reutilització 1
Marc jurídic per a la reutilització 1
Tractaments de regeneració 6
Usos d'aigües regenerades 4
Aspectes socioeconòmics de la reutilització 2
Estudi de casos reals de la reutilització 1

 

 • Programa de les assignatures
DATA ASSIGNATURA ACCIÓ
14-20 de gener de 2019

1. La problemàtica de l'aigua.

2. Sistemes de dessalinització.

Tema 1: La problemàtica de l'aigua.

Tema 2: Dessalinització per evaporació.

21-27 de gener de 2019 2. Sistemes de dessalinització.

Tema 3: Dessalinització per osmosi inversa.

Tema 4: Dessalinització per electrodiálisis.

28 de gener - 3 de febrer de 2019 3. Anàlisi detallada d'instal·lacions d'osmosi inversa.

Tema 5: Pretractaments físics.

Tema 6: Pretractaments químics.

2-10 de febrer de 2019   Avaluacions temes 1-6
11-17 de febrer de 2019 3. Anàlisi detallada d'instal·lacions d'osmosi inversa.

Tema 7: Membranes. Disseny.

Tema 8: Recuperació d'energia.

18-24 de febrer de 2019 3. Anàlisi detallada d'instal·lacions d'osmosi inversa.

Tema 9: Instrumentació i control..

Tema 10: Disseny de captacions i rebutjos

25 de febrer - 3 de març de 2019 3. Anàlisi detallada d'instal·lacions d'osmosi inversa.

Tema 11:Materials en plantes de tractament d'aigües.

Tema 12: Operació d'instalacions.

4-10 de març de 2018   Avaluacions temes 7-12
11-17 de març de 2019

3. Anàlisi detallada d'instal·lacions d'osmosi inversa.

4. Noves tècniques de dessalinització.

Tema 13: Modelització d'abocaments de rebutjos

Tema 14: Noves tècniques de dessalinització.

 

18-24 de març de 2019

5. Aspectes ambientals de la dessalinització.

6. Evolució i perspectives de la reutilització.

 

Tema 15: Aspectes ambientals de la dessalinització.

Tema 16: Evolució i perspectives de la reutilització.

 

15-31 de març de 2019

7. Marque jurídic per a la reutilització.

8. Tractaments de regeneració.

Tema 17: Marque jurídic per a la reutilització.

Tema 18: Control de contaminants inorgànics. Eliminació de metalls pesants.

 

1-6 d'abril de 2019   Avaluacions temes 13-18
7-13 d'abril de 2019 8. Tractaments de regeneració.

Tema 19: Control de contaminants orgànics.

Tema 20: Control de la contaminació biològica.

22-28 d'abril de 2019 8. Tractaments de regeneració.

Tema 21: Tractaments terciaris convencionals. Comparació entre processos.

Tema 22: Processos d'oxidació avançada.

29 d'abril - 5 de maig de 2019

8. Tractaments de regeneració.

 

Tema 23: Processos de membranes. Biorreactores de membranes.

Tema 24: Gestió d'olors en plantes de tractament

4-12 de maig de 2019   Avaluacions temes 19-24
13-19 de maig de 2019 10. Usos d'aigües regenerades.

Tema 25: Aplicació a l'agricultura.

Tema 26: La reutilització en la indústria alimentària.
20-26 de maig de 2019 10. Usos d'aigües regenerades.

Tema 27: Aplicació per a recàrrega d'aqüífers.

Tema 28: Aplicació a camps de golf.
27 de maig - 2 de juny de 2019 11. Aspectes socioeconòmics de la reutilització.

Tema 29: Planificació i gestió.

Tema 30: Impacte ambiental i sostenibilitat.
1-9 de juny de 2019   Avaluacions temes 25-28
10-16 de juny de 2019   Avaluacions pendents
17-22 de juny de 2019   Període de visites tècniques

 

PROFESSORAT

 • Professorat de la Universitat d'Alacant
danielprats

Daniel Prats Rico

 

Coordinador del Títol Oficial.

Catedràtic d'Universitat.

Departament d'Enginyeria Química

 

Veure Perfil

joaquinmelgarejo

Joaquin Melgarejo Moreno

 

Catedràtic d'Universitat

Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada

 

Veure Perfil

andresmolina

Andrés Molina Giménez

 

Professor Titular d'Universitat.

Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat

 

Veure Perfil

joseluissanchez

Jose Luis Sánchez Lizaso

 

Professor Titular d'Universitat

Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada

 

Veure Perfil

arturotrapote

Arturo Trapote Jaume

 

Professor Titular d'Universitat

Departament d'Enginyeria Civil

 

Veure Perfil

 

 • Professorat Extern
agustinconesa

Agustin Conesa Martínez

 

Professor Titular d'Universitat

Producció Vegetal i Microbiologia

Universitat Miguel Hernández

 

Veure Perfil

albertodelvillar

Alberto del Villar García

 

Professor Contractat Doctor

Departament d'Economia i Adreça d'empreses

Universitat d'Alcalá d'Henares

 

Veure Perfil

antoniocasanas

Antonio Casañas González

 

Enginyer Industrial Químic.

 

Especialista en desalació

 

Veure Perfil

antonioordonez

Antonio Ordoñez Fernández

 

Enginyer Industrial.

Director de Recerca, Desenvolupament i Innovació de GS Inima Environment

 

Veure Perfil

bartolomemartin

Bartolomé Martín Fernández

 

Enginyer Tècnic Industrial especialitat Mecànica.

Cap del Departament de Dessalació d'Aqualia Infraestructures

 

Veure Perfil

domingozarzo

Domingo Zarzo Martínez

 

Llicenciat en Ciències Químiques

Director Tècnic i de R+D+i de Valoriza Aigua.


Veure Perfil

gerardocremer

Gerardo Cremer Ortega

 

Enginyer Industrial

Responsable de Contracte i Enginyeria de DEGREMONT

 

Veure Perfil

inmaculadaortiz

Inmaculada Ortiz Uribe

 

Catedràtica d'Universitat.

Directora del Departament d'Enginyeria Química i Biomolecular.
Universitat de Cantàbria.

 

Veure Perfil

jordimorato

Jordi Morató Farreras

 

Professor Titular d'Universitat.

Departament de Microbiologia
Universitat Politècnica de Catalunya

 

Veure Perfil

juanjoserodriguez

Juan José Rodríguez Jiménez

 

Catedràtic d'Universitat.
Departament d'Enginyeria Química.

Universitat Complutense de Madrid

 

Veure Perfil

juanluismartinez

Juan Luis Martínez Muro

 

Llicenciat en Farmàcia. Doctor per la Universitat Miguel Hernández.

Director Técnic Proaguas Costablanca S.A.

 

Veure Perfil

juanmariasanchez

 

Juan María Sánchez Sánchez

 

Enginyer Industrial

Diplomat en Planificació i Administració d'empreses

 

Veure Perfil

lucilacandela

Lucila Candela Lledó

 

Professora Titular. Dpto Enginyeria del Terreny.

Universitat Politècnica de Catalunya

 

Veure Perfil

manuelfarinas

Manuel Fariñas Iglesias

 

Enginyer Industrial.

Director de Tecnologia i R+D+i d'Acciona Aigua

 

Veure Perfil

 

mercedescalzada

Mercedes Calçada Garzón

 

Enginyera Hidràulica. Enginyera Tecnico d'Obres Publiques.

Membre del Dpto de R+D+i de SADYT

 

Veure Perfil

sebastiandelgado

Sebastián Delgado Díaz

 

Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de la Laguna
Catedràtic d'Universitat d'Enginyeria Química
Professor Emèrit de la Universitat de la Laguna

 

Veure Perfil

 

COMPETÈNCIES GENERALS DE CADA TÍTOL

Atenent als principis generals de respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, els principis d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics, els estudiants han d'adquirir una sèrie de competències generals.

L'obtenció d'aquestes competències precisa, en algunes d'elles, l'adquisició d'unes altres que es poden emmarcar en l'àmbit de les competències transversals adquirides al llarg dels estudis previs, i que abasten diferents aspectes de la personalitat, destresa i grau de coneixements de l'alumne.

S'adquiriran com a mínim les següents competències generals:

 • Capacitat de síntesi i anàlisi de les diferents fonts d'informació de forma crítica.
 • Capacitat per a treballar en equip, així com de liderar, organitzar, planificar i supervisar grups de recerca i de treball multidisciplinaris i multiculturals. Motivació per la qualitat.
 • Capacitat per a aplicar el coneixement adquirit i comprendre problemes complexos i multidimensionales. Adaptació a noves situacions
 • Capacitat per a processar, interpretar i presentar dades utilitzant tècniques d'anàlisis qualitatives i quantitatius.
 • Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica i conèixer la terminologia anglesa relacionada amb les matèries.
 • Capacitat d'adaptació a les necessitats socials i empresarials.
 • Sensibilitat pels temes mediambientals i per la conservació de recursos naturals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE CADA TÍTOL

 • Coneixement general de la problemàtica de l'aigua i la seua evolució. Coneixement general de tots els elements tecnològics implicats en el cicle integral d'aprofitament de l'aigua. Conceptes sobre gestió de recursos.
 • Capacitat per a avaluar els factors que afecten la disponibilitat i qualitat de l'aigua i a l'estrès hídric dels territoris.
 • Capacitat per a analitzar i valorar el resultat final de disponibilitat de recursos hídrics.
 • Coneixement de les diferents formes de dur a terme la dessalinització d'aigües salobres i aigua del mar.
 • Coneixement de tots els aspectes significatius relacionats amb el procés de dessalinització per osmosi inversa.
 • Coneixement de les noves tècniques que s'estan assajant per a la dessalinització de l'aigua.
 • Capacitat per a avaluar els aspectes ambientals relacionats amb l'abocament dels rebutjos procedents d'estacions dessalinitzadores, incloent-hi la seua modelització.
 • Coneixement de tots els aspectes relacionats amb les instal·lacions reals.
 • Coneixement de la situació i perspectives de la reutilització d'aigües residuals.
 • Coneixement de la normativa, a escala nacional i internacional, sobre autoritzacions ambientals i la normativa que regeix els processos de reutilització.
 • Coneixement dels procediments de control de matèria inorgànica, matèria orgànica i contaminació microbiològica en les aigües residuals.
 • Coneixement de les tecnologies d'oxidació avançades i de les tecnologies de membranes aplicades a la reutilització d'aigües residuals.
 • Capacitat per a avaluar l'aplicació de les aigües residuals tractades als diferents usos possibles, com a regadiu, recarrega d'aqüífers, indústria alimentària, camps de golf.
 • Capacitat per a valorar els aspectes econòmics i socials relacionats amb la reutilització.
 • Aptitud per a avaluar diferents alternatives de gestió des d'una aproximació integral i multidisciplinària, i seleccionar la més eficient en un marc de desenvolupament sostenible.

CRITERIS DE BEQUES

Es concediran 2 beques per una cuantia de 1.050 euros cadascuna per cada 10 alumnes matriculats en el curs.

Els criteris per a la concessió tindran en compte la formació prèvia en les matèries pròpies del curs i la situació soci-econòmica dels sol·licitants.

Formulari de sol·licitud de Beca

Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://twitter.com/UAiuaca

Facebook: http://www.facebook.com/iuaca/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464